Hvad kan du selv gøre?

Hvad kan du selv gøre?

De kalder det verdens 'mest beskidte' landbrugsvare. Produktionen står for 12% af al udledning af drivhusgasser. Industrien anvender enorme mængder kemikalier og ufattelige mængder vand (ca. 2.700 liter bare for at fremstille én T-shirt). Og landmænd og deres familier udsættes for store risici i forhold til deres sundhed og indkomst. Her taler vi selvfølgelig om den konventionelle bomuldsproduktion.

Bomuld er en meget handlet råvare. Bomuldsproduktionen bruger omkring 2,5% af hele verdens landbrugsjord, og omkring 100 millioner landbrugsfamilier, hovedsageligt fra verdens fattigste lande, er afhængige af bomuldsavl for at garantere deres levebrød.

Produktionen af konventionel bomuld har en kæmpe social og miljømæssig påvirkning. Ikke alene står industrien for en meget stor del af verdens drivhusgasser, vandforbruget er et andet kæmpe problem. Til et ton bomuldsfibre anvendes der 2.120 kubikmeter vand, der tages fra de i forvejen meget begrænsede ferskvandsressourcer i produktionsområderne. Og hvad med kemikalier? Konventionel bomuldsproduktion bruger hvert år pesticider til en værdi af 2 milliarder dollars, svarende til 16% af de globalt anvendte insektmidler og omkring 4% af verdens nitrogengødning. Det er mere end nogen anden enkelt
afgrøde. Det har enorme konsekvenser for miljøet, biodiversiteten og landbrugsfamiliernes sundhed og levevilkår.

Løser certificeret økologisk bomuld så problemet, spørger du måske?

Til at begynde med betyder det hele forskellen for familierne beskæftiget i landbruget. Selvom
udbyttet fra økologiske bomuldsplanter sammenlignet med udbyttet fra genmodificeret bomuld er lidt lavere (14%), er indkomsten mere stabil, fordi økologisk landbrug kræver større diversitet i afgrøderne og hermed også omfatter perioder i produktionen med dyrkning af afgrøder til fødevarer.

0% pesticider og kunstgødning

Økologisk bomuld dyrkes på marker uden brug af kunstgødning, pesticider eller afbladningsmidler. Kun naturlig gødning med kompost og husdyrgødning er tilladt. Genetisk modificerede organismer (GMO'er) er forbudt i økologiske produkter. Godt for miljøet, godt for mennesker og dyr.

91% mindre vandforbrug

På verdensplan dyrkes det meste økologiske bomuld på regnforsynede landbrug - hvilket betyder, at der ikke anvendes kunstvanding. Jorden er sund og holder på vandet hele 50% bedre end konventionel landbrugsjord. Vandforbruget ved dyrkning af økologisk bomuld er 91% lavere end ved konventionel bomuldsdyrkning, hvilket er en værdifuld besparelse af vores ferskvandsressourcer.

46% mindre CO₂-udledninger

Ved at dyrke økologisk bomuld spares der 46% CO₂ sammenlignet med den konventionelle dyrkning af bomuld, hvilket betyder en væsentlig reduktion af den globale opvarmning. Økologisk dyrkning af bomuld er også væsentligt mindre energikrævende.

Så måske er det ret indlysende, hvad du selv kan gøre? Når du køber bomuldsprodukter – så vælg certificeret økologisk bomuld. Altid.