Det kræver mod

Det kræver mod

Der er ingen grund til at benægte de store udfordringer, der er forbundet med at være first mover. Pioneren tager altid de største risici. Men det er også pioneren, der finder vejen frem: Ved at trodse konventionerne og tro på, at alt er muligt.

Da vi startede vores virksomhed, indså vi hurtigt ulemperne ved den globale modeindustri. Vi forstod det dengang, og vi ser det stadig nu: Den ødelæggende virkning, som den konventionelle modeindustri har på miljøet, dyrelivet og alle de mennesker, der er afhængige af den for at sikre deres levebrød. Det vil vi aldrig kunne acceptere. Vi har truffet vores valg, og lad os sige det helt tydeligt - vi har fravalgt det 'konventionelle'. Jo mere vi ser konsekvenserne af det konventionelle, jo klarere bliver logikken i vores valg.

Vi besluttede tidligt, at vores forretningsmodel skulle være præget af en helt anden måde at
tænke på. En helt ny måde at forholde sig til industrien på, til mennesket, der dyrker jorden, producerer varerne og endelig til forbrugerne. Det har betydet vedtagelsen af et værdisæt, der er baseret på respekt, sammen med en ubønhørlig vilje til altid at fortsætte fremad, indsamle viden, udvikle nye ideer og gå videre med vores koncepter. Vi har bevist, at det er muligt, og vi har set den forskel, det gør.

Flere og flere tænker som os. I hvert fald vores samarbejdspartnere og kunder. Desværre er modebranchen træg og konservativ. Men vi er overbeviste om, at de, der ikke rejser sig og viser ansvar, snart vil lægge sig ned og se konsekvenserne i øjnene.

Som tøjfirma kan vi ikke ændre verden alene. Men vi er fast besluttet på at ændre spillereglerne indenfor vores område.

Tak, fordi du er vores ven og allierede på denne afgørende rejse.

Tak, fordi du opmuntrer os til at gå forrest og vise vejen.